STRUKTUR ORGANISASI

HomeStruktur Organisasi

Pendiri

Pendiri adalah anggota tahun 1983 sebanyak 89 orang, secara bersama-sama sebagai pelopor berdirinya Koperasi Kuta Mimba, yang dalam organisasi diwakili oleh 5 orang untuk menandatangani Akta Pendirian yang selanjutnya mereka disebut sebagai pendiri atau Perwakilan Pendiri.

Perwakilan Pendiri, Dari Kiri Ke Kanan: I Gst Adnya Subrata (alm), Drs. I Made Swedja, SH., MSc., PhD., I Wayan Madra, BA. SH., I Ketut Peling BA(alm) dan I Wayan Wersa(alm).

Struktur Organisasi Periode Th. 2018 – 2022


Pembina :

 1. Drs. I Made Suwedja, SH., MSc., PhD
 2. I Wayan Madra, BA., S.H.
 3. I Wayan Parek
 4. I Wayan Sadi
 5. I Gusti Kompiang Widana
 6. I Wayan Widana
 7. I Ketut Atmaja

Penasehat :

 1. I Nyoman Graha Wicaksana, B.Com. M.M.
 2. I Gusti Ngurah Tiksena, S.E.
 3. I Nengah Wardita
 4. Ir. I Wayan Tegeg

Bamus :

 1. I Nengah Mardawa
 2. I Wayan Sunarta
 3. I Wayan Riasa, S.E.
 4. I Made Ady Widiadnyana, S.E.
 5. I Made Astawa
 6. I Nyoman Punia, S.Pd.
 7. I Nyoman Suwija
 8. Ida Bagus Anom Suparta
 9. I Komang Mas Manuaba, S.E.
 10. I Ketut Suwitra, S.T
 11. I Gst. Made Patra, S.E.
 12. Gede Arya Dharma Suputra
 13. I Dewa Made Oka Wijaya, S.E.
 14. I Made Sumerta, S.T.
 15. Drs. I Nyoman Water
 16. I Wayan Sudiarsana
 17. A.A. Satriya Wibawa Adi Putra, S.H, M.Kn

Pengawas :

 1. I Nengah Rasna, S.T
 2. I Wayan Usadi, S.E.
 3. I Gusti Made Patra, S.E.
 4. dr. I Wayan Gede Surya Malya
 5. I Nyoman Wirta

Pengurus :

 1. I Nyoman Punia, S.Pd
 2. I Nyoman Rutha Ady, S.H., M.H.
 3. Ir. I Nyoman Jika
 4. I Made Ady Widiadnyana, S.E
 5. I Wayan Sukarata S.E.

Manajemen:

Pusat:

 1. I Nyoman Widya Arta, S.E (Manajer Utama)
 2. Ni Luh Juniati, S.E (Manajer Div. SDM & Pengembangan)
 3. Ni Nyoman Marni (Kabag TU)
 4. Ni Nyoman Haniti, S.E (Kabag Akunting)

Cabang Legian:

 1. I Wayan Mudita Saputra (Manajer)
 2. I Ketut Putra Laksana, S.E. (Kabag Kredit)
 3. Ni Ketut Riki Asih (Kabag Dana)
 4. Ni Ketut Tantri, S.E. (Kabag Akunting)

Cabang Kuta:

 1. Drs. I Ketut Budiasa, M.M. (Manajer)
 2. Ni Ketut Lastri (Kabag Kredit)
 3. Ni Made Putriani, S.E. (Kabag Dana)

Cabang Denpasar:

 1. Ni Luh Sukerti (Kepala Cabang)

Cabang Gianyar:

 1. Ni Made Endah Sari (Kepala Cabang)

Cabang Tabanan:

 1. Ni Putu Ary Sri Yuntini, S.E. (Kepala Cabang)